Начало Реклама

Рекламна тарифа

 

tarifa

За закупуването на рекламни клипове, платени интервюта и платени репортажи за кампанията „Избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.”

в програмата на радио „Алфа радио” ще се прилагат следните условия:

Рекламни клипове:

Прилага се официалната рекламна тарифа, валидна към момента на заявяване;

Отстъпка 15 % от официалната рекламна тарифа, като тази отстъпка анулира обичайните отстъпки, предлагани на клиенти и рекламни/медия агенции;

Платени интервюта: 

Прилага се официалната рекламна тарифа, валидна към момента на заявяване;

Цената се определя на база цената за 30 секунден рекламен спот в съответния часови пояс. Минималната дължина на тази форма е 2 минути, а максималната 5 минути.

Отстъпка 15 % от официалната рекламна тарифа, като тази отстъпка анулира обичайните отстъпки, предлагани на клиенти и рекламни/медия агенции;

Необходими документи:

Рекламната кампания няма да бъде излъчена, ако не са предоставени навреме следните документи:

Възлагателно писмо;

Договор, подписан от „България он ер” ООД и упълномощеното лице;

Удостоверение от ЦИК за регистрация в изборите;

Нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на лицето, подписало възлагателното писмо;

Документ за извършено 100 % авансово плащане;

 

Основни законови положения: 

В изборите участват кандидатите, партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия / ЦИК/;

Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден;

Предизборната кампания приключва 24 часа преди изборния ден;

Предизборната кампания се води на български език;

В случай, че кандидат, партия или коалиция от партии желае да рекламира в радио „Алфа радио”  по време на предизборната кампания, следва да предостави копие от удостоверението си за регистрация в ЦИК;

Реклама на партии и коалиции от партии може да бъде заявена само от представител на съответната партия или коалиция от партии или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно;

Реклама може да бъде заявена и от граждани, партии, коалиции от партии, инициативни комитети, кандидати и застъпници при спазване на правилата, описани по-долу;

По време на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава; 

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ  на агитационния материал и е разположена в обособено поле /тук става въпрос за печатните агитационни материали и за материалите, които ще се публикуват в интернет/. В аудио и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание, задължително се изчита от диктор; 

Закупуването на реклама става при еднакви условия и цени /тарифа/ за заплащане спрямо всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции от партии;

Всеки агитационен материал, който е излъчен в хода на информационно-разяснителната кампания трябва да е предварително заплатен /100 % авансово/;

Информационните/агитационните материали ще бъдат обособени в отделни рекламни блокове, различни от рекламните блокове, които съдържат търговска реклама, със съответните обозначения;

В агитационните материали нямат право да се използват химна, герба и знамето на Република България;

Търговски отдел

Медийна група

„България он ер”

 
Fedde Le Grand